Ubezpieczenie upraw Secufarm ® / VH Polska

VH TUW Oddział w Polsce

Grunwaldzka 186

60-166 Poznań

Secufarm to sprawdzone, dobrze znane w całej Europie, produkty ubezpieczeniowe Vereinigte Hagelversicherung służące do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenia działają w modelu wsparcia dopłatą do składki z budżetu państwa. Skonstruowane zostały tak, aby odpowiedzieć na potrzeby rolników produkujących na rynek, jak i wytwarzających produkty rolne na własne potrzeby. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte uprawy zbóż, roślin oleistych, strączkowych, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, a także warzyw owoców z uwzględnieniem zarówno strat ilościowych, jak i jakościowych. Ochrona udzielana jest od ryzyk pogodowych takich jak: grad, deszcz nawalny, huragan, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, a także od ryzyka nieobjętego dopłatami - ognia.

 

Mimo znaczących zmian jakie zaszły w gospodarstwach rolnych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, niezmiennie są one narażone na działanie gradu, przymrozków, deszczy nawalnych czy huraganów. W dobie wysokich cen nikt nie może sobie pozwolić na pozostawienie wszystkiego losowi, dlatego odpowiedzialne prowadzenie gospodarstwa oznacza konieczność zabezpieczenia się na wypadek utraty plonu. W ostatnich latach zdarzenia pogodowe o charakterze katastroficznym występują w Europie coraz częściej. Spowodowane przez nie straty w bezpośredni sposób wpływają na płynność finansową gospodarstwa rolnego. Zakup odpowiednio dobranej polisy ubezpieczenia upraw chroni gospodarstwo przed finansowymi skutkami działania ryzyk pogodowych Polscy rolnicy mogą ubezpieczać swoje uprawy korzystając oferty ubezpieczeń dotowanych.

 

Ubezpieczenia dotowane, w myśl ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), to wsparcie dla producentów rolnych w sytuacji wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Na podstawie wspomnianej ustawy możliwe są dopłaty z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia w uprawach zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, między innymi od takich ryzyk jak: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Co roku firmy ubezpieczeniowe planujące oferować dotowane ubezpieczenia upraw zawierają umowę z Ministrem Rolnictwa Rozwoju Wsi. Od trzech lat również Vereinigte Hagelversicherung zawiera umowy z Ministrem Rolnictwa Rozwoju Wsi na sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw.

 

VH Polska oddział Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Jako Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych I jednocześnie ubezpieczyciel specjalistyczny, wywodzi się z organizacji zakładanych przez samych rolników. Idea wspólnotowości towarzyszy nam od przygotowania produktu po likwidację szkód. Wielu z naszych pracowników rzeczoznawców jest rolnikami, bądź z rolnictwa się wywodzi, dlatego rozumiemy potrzeby i obawy naszych Klientów. Dzięki temu, że oferujemy wąską, specjalistyczną grupę produktów ubezpieczeniowych Secufarm możemy zadbać o każdy szczegół naszej oferty, a świadczona przez nas ochrona jest dopasowana do indywidualnych potrzeb producentów rolnych. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać naszych Klientów w trudnej i wymagającej pracy. Wykorzystujemy do tego całą naszą wiedzę i doświadczenie zebrane przez przeszło 190 lat działania na rynku, początkowo w Niemczech, a później także w Polsce, Litwie, Łotwie, Włoszech, Chorwacji, Holandii Luksemburgu. Obecność na wielu rynkach, silna sieć specjalistów i rzeczoznawców oraz możliwość porównania doświadczeń pozwalają nam tworzyć produkty ubezpieczeniowe na najwyższym poziomie. Opierając się na naszej wiedzy uwzględniając zagrożenia klimatyczne występujące w danym regionie. przygotowujemy ubezpieczenia rolne dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Rolnicy decydując się na ubezpieczenie upraw w VH Polska otrzymują sprawdzoną bezpieczną ochronę w ramach Secufarm"