Ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne / Generali Agro

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Senatorska 18

00-082 Warszawa

Generali Gospodarstwo Rolne to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych można uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych w ramach wariantu Rozszerzonego lub All Risks.

 

Najważniejsze zalety ubezpieczenia:

-szeroki wariant All Risks dostępny dla budynków (bez względu na rodzaj i przeznaczenie), budowli oraz mienia

- dla zwierząt gospodarskich 2 warianty ubezpieczenia, w tym porażenie prądem

- swobodne kształtowanie zakresu ubezpieczenia polegające na wyborze odpowiedniego wariantu dla konkretnego rodzaju budynków lub grupy mienia

- Assistance i dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności przy ubezpieczeniu budynku mieszkalnego

- usługi medyczne w zakresie przy ubezpieczeniu przynajmniej jednego budynku w wariancie all risks

- brak franszyz i udziałów własnych w ryzykach

- stałe elementy w sumie ubezpieczenia budynku

- dodatkowe klauzule przy ubezpieczeniu All Risks, np. sprzęt rolniczy od awarii lub ziemiopłody od rozmrożenia/zepsucia, ubezpieczenie paliw napędowych

- nowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyższym wiekiem przystąpienia - do 80. roku życia

- zniżka za kompleksowość, Im więcej ubezpieczeń dobrowolnych, tym taniej

- gwarancja solidnej likwidacji szkód - Generali Agro to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa

 

 

Oferta Generali Agro została przygotowana z myślą o mniejszych rolnikach, ale również o dużych gospodarstwach rolnych, dlatego jest ona elastyczna w każdym zakresie. Klient sam decyduje, które budynki w gospodarstwie - bez względu na ich rodzaj i przeznaczenie, i jaki rodzaj mienia chce ubezpieczyć w wariancie all risks. Pozwala to na najlepsze dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta i zwiększa stabilność oraz bezpieczeństwo finansowe gospodarstwa rolnego po ewentualnej szkodzie. Dodatkowo ubezpieczając przynajmniej jeden budynek na polisie w wariancie all risks klient otrzymuje ubezpieczenie medyczne, z którego może korzystać Ubezpieczony oraz jego osoby bliskie. W zakresie usług medycznych klient może skorzystać z konsultacji ze specjalistami, badań diagnostycznych czy rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku.