Siewnik VITASEM / Poettinger

Poettinger Polska Sp. z o.o.

Skawińska 22

61-333 Poznań

Siewnik VITASEM od wielu lat cieszy się uznaniem rolników, którzy podkreślają prostotę  obsługi oraz niezwykle precyzyjny systemem dozowania i doprowadzania nasion.

 

Siewnik nabudowany można szybko i łatwo łączyć ze sprzętem współpracującym i demontować je. Podczas pracy na polu siewnik zawsze opiera się bezpośrednio na wale. Dzięki temu brona talerzowa może się nadal swobodnie poruszać, a dodatkowy ciężar siewnika zapewnia optymalne ugniecenie wtórne gleby po siewie. Praktyczny zbiornik na nasiona; strome ściany zapewniają bezproblemowy spływ nasion do organów wysiewających.

 

Unikatowe dozowanie ziarna - w jednej obudowie są dwa całkowicie niezależne zespoły dozujące.

 

VITASEM występuje w wersji zaczepianej jako VITASEM I VITASEM CLASSIC i nabudowanej jako VITASEM A/ VITASEM A CLASSIC. Dodatkowo występuje VITASEM ADD jako siewnik nabudowany wyposażony w podwójną redlicę talerzową DUAL DISC. Siewniki zawieszane mogą pracować solo lub w kombinacji z broną wirnikową.