Kredyt Obrotowy gwarancja FGR, dopłaty BGK / BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Marcina Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

Kredyt obrotowy (odnawialny i nieodnawialny) zabezpieczony gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych z dopłatami BGK do oprocentowania udzielany na finansowanie działalności bieżącej w celu ograniczania negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Kredyt obrotowy odnawialny lub nieodnawialny przeznaczony dla rolników oraz firm zajmujących się przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych

 

udzielany w PLN kwocie nieprzekraczającej równowartości 200 tys. EUR,

okres kredytowania do 4 lat,

przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej, bez potrzeby dokumentowania celu,

 do 5% dopłaty BGK do oprocentowania przez 12 m-cy,

bezpłatna gwarancja z Funduszu Gwarancji Rolnych zabezpieczająca 80% kwoty kredytu.

 

Wysoka inflacja oraz skutki wojny w Ukrainie są widoczne w coraz wyższych kosztach produkcji rolnej Rolnicy oraz podmioty zajmujące się przetwórstwem lub handlem hurtowym produktami rolnymi potrzebują większych niż dotychczas kwot, żeby zrealizować cykl produkcyjny i w efekcie są zmuszeni poszukiwać finansowania zewnętrznego, które zapewni płynność finansową. Jednocześnie niepokoi ich wzrost stóp procentowych, który wpływa na wzrost kosztów kredytów. Dlatego aktywnie poszukują tańszego finasowania, z łatwiejszym dostępem i bez zbędnych formalności.

 

Z pomocą przychodzi im BNP Paribas, który dzięki umowie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje kredyt na finansowanie działalności bieżącej. Kredyt obrotowy z gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR), może zostać udzielony na okres do 4 lat, maksymalnie do 200 tys. euro, czyli ponad 900 tys. złotych. Kredytobiorcy zyskując darmową gwarancję w wysokości 80% kwoty kredytu, redukują koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia, a ponadto mają elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, gdyż nie muszą zastawiać go na rzecz Banku.

 

Kolejnym docenianym przez Kredytobiorców atutem jest to, że w pierwszym roku od uruchomienia kredytu, część odsetek sfinansuje BGK, co znacząco zmniejsza koszty w czasach rosnących stóp procentowych. Nie bez znaczenia jest również łatwość uzyskania zabezpieczenie, bowiem procedura związana z udzieleniem dopłaty i zabezpieczenia w postaci gwarancji FGR jest realizowana w banku wraz z wnioskiem kredytowym.