HALVETIC / CIECH Sarzyna

CIECH Sarzyna S.A.

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

HALVETIC to środek ochrony roślin przed chwastami, który powstał w oparciu o innowacyjną technologie BGT (Better Glyphosate Technology"), zarejestrowaną w Polsce przez CIECH Sarzyna w lutym 2021 r. Pozwala ona na utrzymanie dotychczasowej skuteczności produktu przy obniżeniu dawki substancji aktywnej na hektar o połowę w porównaniu do istniejącego standardu rynkowego. To przełom na światowym rynku formulacji glifosatu, a jednocześnie odpowiedź Grupy CIECH na wyzwania związane z transformacją rolnictwa w kierunku bardziej zrównoważonym. Efektywność innowacyjnej technologii BGT potwierdzają liczne badania - przeprowadzone zarówno w warunkach polskich, jak i europejskich. Halvetic jest herbicydem nieselektywnym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania bardzo szerokiego spektrum jednoliściennych oraz dwuliściennych chwastów jednorocznych i wieloletnich. Dedykowany jest dla rolników ceniących szybką trwałą skuteczność chwastobójczą, przy zachowaniu większej dbałości o środowisko. Produkt jest niezawodny w działaniu - jego skuteczność jest niezmienna nawet przy użyciu twardej wody i w warunkach wywołujących stres roślinny. Halvetic jest kompleksowym rozwiązaniem, które ułatwia pracę rolników- oszczędza ich czas w zakresie wyboru, kalkulacji ilości i przygotowywania mieszanin (dzięki technologii BGT nie ma konieczności zakupu dodatkowych produktów tj. adiuwanty i uszlachetniacze cieczy roboczej). Produkt skutecznie walczy z wieloma chwastami, może być stosowany po zbiorach po różnych uprawach i na ścierniskach, do przedwschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy, w sadach oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo.

 

 Produkt Halvetic jest innowacją na światową skalę. Posiada o 50% mniej substancji aktywnej przy zachowaniu tej samej skuteczności i wydajności co tradycyjny, dobrze znany glifosat. Glifosat to substancja, która na świecie i w Europie budzi wiele sporów. Jest substancją ściśle regulowaną przez UE, która zmierza do zakazu jej stosowania w przyszłości. Glifosat to jednak najskuteczniejszy środek do walki z chwastami, bez którego rolnicy nie mogą uprawiać swojej profesji. Mówią wręcz, że zabranie rolnictwu glifosatu jest tym samym, czym byłoby pozbawienie biznesów możliwości korzystania z komputerów. CIECH Sarzyna, właściciel rynkowego lidera glifosatu-Agrosaru, postanowił wyjść temu naprzeciw, tworząc Halvetic- nowy produkt oparty o rewolucyjną technologię BGT. Pozwoliła ona na zredukowanie zawartości substancji aktywnej glifosatu o 50%, przy zachowaniu tej samej skuteczności wydajności produktu. Dodatkowo odpowiada na wyzwania związane z wymogami Europejskiego Zielonego Ładu, pozwalając rolnikom na zachowanie w gospodarstwach tej znanej i cenionej substancji. Firma stanęła więc przed wyzwaniem dostarczenia rolnikom produktu, który będzie pewnym rozwiązaniem herbicydowym łączącym w sobie niezawodną skuteczność oraz kwestie ekologiczne, niezbędne do realizacji postanowień Green Deal. Halvetic to obecnie najbardziej pewne rozwiązanie problemu zwalczania chwastów na ścierniskach, w sadach oraz nieużytkach rolnych. Innowacyjna technologia BGT zawarta w produkcie Halvetic to odpowiedź na wyzwania potrzeby współczesnego rolnictwa.