FARMUELLER odmiana kukurydzy / FARMSAAT

FARMSAAT POLSKA Sp. z o.o.

Nowa Trzcianna 12

96-115 Nowy Kawęczyn

Wysoki plon ziarna oraz suchej masy,

Właściwie wyważona zawartość skrobi,

Imponująca koncentracja energii,

Duże i kształtne kolby z ziarnem o dużej gęstości,

Wysoka stabilność plonowania,

Odmiana dedykowana na cele młynarskie – grys – uprawa na ziarno,

Mieszaniec pojedynczy FAO 250/260 ziarno,

Jedna z najwyższych wydajności alkoholowych z odmian badanych w 2023 roku  (44,6 dm3/100 kg surowca)