DEKALB FIELD SHIELD nasiona kukurydzy DKC3595 / Bayer

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

 

Odmiana mieszańcowa kukurydzy DEKALB DKC3595 z Programu FIELD SHIELD to odmiana tolerancyjna na kombinacje stresów-biotyczych i abiotycznych z najwyższą stabilną wydajnością plonów. Odmiana ta wyróżnia się ponadprzeciętnymi wynikami podczas procesu wegetacji od wschodów roślin do zbiorów. Począwszy od wysokiej adaptacji do niskich temperatur we wczesnych fazach rozwojowych, wysoką tolerancję odmian na wysokie temperatury i niedobory wody w glebie. Bardzo dobrze rozbudowany system korzeniowy, dobrą synchronizację znamionowania i pylenia, wysoką efektywność fotosyntezy Szybkie oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania - bardzo dobry Efekt Dry-Down Odmiana  DKC3595 z Programu FIELD SHIELD charakteryzują się stabilnym plonowaniem na słabszych glebach, o mniejszej retencji wodnej, na obszarach o niekorzystnym rozkładzie opadów Ostatecznie zapewnia utrzymanie dobrego poziomu plonowania w różnych latach o różnym przebiegu pogody.