Crop View / 365 FarmNet

365 FarmNet

Niepruszewo

Świerkowa 7

64-320 Buk

 

Moduł Crop View pozwala szybko i łatwo określić różnice w wegetacji roślin na polach. Umożliwia utworzenie mapy aplikacyjnej na podstawie map wegetacji i potencjału dla optymalnej uprawy, oszczędzanie zasobów oraz zarządzanie dostosowane do specyfiki danego obszaru. Modułopiera sie na nieprzetworzonych danych z satelitów obserwacji ziemi (satelity Sentinel z Europejskiej Agencji Kosmicznej), które są przetwarzane na informacje dotyczące poszczególnych pól.