BlueN® / Chemirol

PUH "Chemirol" Sp. z o.o.

Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

BlueN to produkt mikrobiologiczny, w skład, którego wchodzi bakteria endofityczna Methylobacterium symbioticum 580032/37.

 

Bakteria za pomocą enzymu nitrogenazy produkuje azot amonowy dla rośliny niezależnie od dostępności azotu mineralnego w glebie. Cały proces wiązania azotu atmosferycznego przebiega w aparatach asymilacyjnych w sąsiedztwie chloroplastów rośliny, czyli poprzez liście, w odróżnieniu do bakterii glebowych wolnożyjących.

Produkt nie ma specjalnych wymagań co do aplikacji, ponieważ BlueN należy stosować w warunkach nie odbiegających od tych, dotyczących stosowania środków ochrony roślin.

 

Najważniejsze cechy produktu:

 

1. Bakterie z BlueN kolonizują całą roślinę, a źródłem energii dla bakterii jest metanol wytwarzany jako produkt uboczny rozkładu pektyn zawartych w ścianach komórkowych roślin.

 

2. Symbioza pomiędzy rośliną, a bakteria Methylobacterium symbioticum zapewnia stały dostęp azotu w przyswajalnej formie dla rośliny - to roślina „zgłasza" bakterii potrzebę dostarczenia dodatkowego azotu.

 

3. BlueN wykorzystuje azot atmosferyczny (N₂) i przetwarza go na jony amonowe (NH4+) przy użyciu nitrogenazy. Azot atmosferyczny jest wykorzystywany przez roślinę do syntezy związków białkowych lub magazynowany w postaci glutaminy - aminokwasu zapasowego.

 

4. Methylobacterium symbioticum SB0023/3T jest odporny na promieniowanie UV ze względu na matylobaminę (odpowiedzialna za odbicie szkodliwego promieniowania).

 

5. Produkt jest łatwy w aplikacji, kompatybilny ze środkami ochrony roślin bezpieczny dla środowiska.

 

Wyzwanie, z jakim mierzą się rolnicy, to ograniczenia w stosowaniu nawozów sztucznych w związku z zalozeniami strategi Zielonego Ładu w UE. W dobie wysokich cen i coraz większych ograniczeń w nawożeniu azotem mineralnym warto poznać stosować alternatywne źródła dostarczenia najbardziej plonotwórczego składnika pokarmowego.

 

BlueN" to naturalna bezpieczna dla środowiska forma dostarczania azotu roślinom. Pozwala na uzyskanie wysokiego plonu, przy jednoczesnym obniżeniu dawki nawożenia azotem pochodzenia syntetycznego. BlueN doskonale wpisuje się w założenia Zielonego Ładu, gdyż azot pozyskany dzięki bakteriom prosto z powietrza jest najbardziej ekologiczną metodą nie będzie uwzględniany w bilansie nawożenia azotowego.

 

Najważniejsze korzyści dla użytkownika:

 

1. Dostarczenie roślinom od 30 do ponad 100 kg dodatkowego azotu.

 

2. Aplikacja opryskiwaczami polowymi kompatybilność z innymi produktami stosowanymi w rolnictwie.

 

Najważniejsze korzyści dla środowiska:

 

1. Bakteria pozyskuje azot z powietrza.

 

2. Metanol, który wydziela roślina w trakcie intensywnego wzrostu jest źródłem węgla dla Methylobacterium symbioticum SB2300/3T.

 

Najważniejsze korzyści dla społeczeństwa:

 

1. Mniejsze zużycie nawozów sztucznych, ograniczanie eutrofizacji terenów zagrożonych tym niekorzystnym procesem.

 

2. Zdrowe produkty z pola až na stół konsumentów.

 

Inne:

 

Produkt BlueN jest produkowany w unikatowej formulacji WP tzn. 3-krotna mikrokapsulacja, suszenie w wysokich temperaturach, trwałość produktu, ochrona przed uszkodzeniem bakterii. Bakterie mają wysoka tolerancję na ciśnienie powstałe przy zabiegu opryskiwania nawet do 20 barów.