AzotoPower / Procam

PROCAM Polska Sp. z o.o.

Nowy Świat 42/44

80-299 Gdańsk

Preparat AzotoPower zawiera bakterie z rodzajów Azotobacter Arthrobacter. Są to wolnożyjące, niesymbiotyczne mikroorganizmy biorące udział w wiązaniu azotu atmosferycznego (N2).

 

Zawarte w produkcie bakterie redukują azot atmosferyczny do form dostępnych dla roślin (do 50 kg N/ha rocznie), zaopatrując je w azot- najważniejszy plonotwórczy składnik pokarmowy.

 

Bakterie zawarte w AzotoPower należą do grupy bakterii promujących wzrost roślin (PGPR-plant growth promoting bacteria). Stymulują syntezę fitohormonów (m. in. cytokinin, giberelin), poprawiają rozwój systemu korzeniowego oraz efektywność odżywiania roślin, a także wspomagają odporność na stres.

Azot stanowi jeden z najważniejszych, najbardziej plonotwórczych składników pokarmowych roślin. Niedobory dostępności azotu ograniczają fotosyntezę roślin uprawnych, co przekłada się na zahamowanie wzrostu roślin tym samym straty w plonie. Od lat podstawę nawożenia azotowego roślin stanowią syntetyczne nawozy mineralne, które pomimo niepodważalnych zalet niosą za sobą również liczne efekty niepożądane.

 

AzotoPower jest to produkt oparty na pożytecznych mikroorganizmach wiążących nieprzyswajalny dla roślin azot atmosferyczny i udostępniających go roślinom w formie przyswajalnej. AzotoPower pozwala zredukować stosowane dawki mineralnych nawozów azotowych(nawet do 50 kg N/ha), tym samym wpisując się w wymagania polityki Europejskiego Zielonego Ładu zakładające redukcję stosowania syntetycznego nawożenia mineralnego o 50% do 2030 roku. AzotoPower jako alternatywa dla nawozów syntetycznych pozwala również na redukcję kosztów produkcji, co jest nie bez znaczenia w dobie aktualnego kryzysu energetycznego i powiązanego z nim kryzysu na rynku nawozów mineralnych. Ponadto azot udostępniany przez mikroorganizmy zawarte w AzotoPower jest w pełni przyswajalny dla roślin i nie ulega stratom, którym podlegają nawozy mineralne (ulatnianie/wymywanie azotu). AzotoPower znajduje się na liście produktów możliwych do stosowania w uprawach ekologicznych, będąc jednocześnie produktem w pełni bezpiecznym dla użytkownika i środowiska. AzotoPower jest to produkt polski, którego efektywność potwierdzają liczne badania niezależne oraz wdrożenia na terenie całego kraju w gospodarstwach produkcyjnych.