AGRILITY / Limagrain

Limagrain Polska Sp z o.o.

Rataje 164

61-168 Poznań

Aplikacja cyfrowa

 

Agrility to aplikacja przetwarzająca dane z nalotów satelitarnych. Zawiera 4 moduły:

 

DENSITY - podpowiada jak efektywniej wykorzystać potencjał pola poprzez zmienną gęstość siewu.

 

YIELD - pozwala szacować plony kukurydzy i porównywać ze średnią historyczną.

 

HARVEST - pokazuje rozkład suchej masy w poszczególnych częściach stanowiska, kalendarz jej przyrostu i optymalną datę zbioru.

 

VEGETATION - monitoruje poziom wegetacji z podziałem na konkretne fragmenty pola.

 

 

Agrility przetwarza pozyskane z satelity dane, a następnie przedstawia je w sposób zrozumiały i dostępny. Kluczowa jest tu praca na konkretnym, wskazanym polu. Aplikacja oprócz podpowiedzi/szacunków/prognoz dostarcza gotowe do wdrożenia rozwiązania - jak np. precyzyjna mapa gęstości siewu do wykorzystania w parku maszynowym. Zapewnia także cenne informacje pomagające optymalizować uprawy - np. porównanie efektów stosowania różnych rozwiązań agrotechnicznych testowanych na polu (jak różne odmiany, środki ochrony roślin czy nawozy).

 

Możliwości 4 modułów pokrywają bardzo szeroki zakres potrzeb, umożliwiając korzystanie z nowoczesnego, precyzyjnego wsparcia na niemal każdym etapie uprawy - od jej planowania, po ustalanie zbioru.

 

Agrility to konkretne korzyści:

 agrility.DENSITY-600-1000 kg/ha więcej kukurydzy, ponad 150 Euro więcej 4 t/ha więcej kiszonki

agrility.HARVEST - ponad 21 mleka więcej, optymalna data zbioru znana z wyprzedzeniem,

agrility. YIELD- łatwiejsze zarządzanie pracą na polach

agrility.VEGETATION - szybka identyfikacja problemów na polu, regularny monitoring wegetacji