Nagrody pieniężne

Dla trzech wybranych przez komisję odpowiedzi.

10 000 zł
5 000 zł
2 000 zł