FERTIACTYL STARTER / Timac Agro

Timac Agro Polska Sp. z o. o.

Batorowska 15

62-081 Wysogotowo 

FERTIACTYL STARTER to wyjątkowe na polskim rynku połączenie biostymulatora i nawozu płynnego. Łączy w sobie składniki pokarmowe NPK i kompleks biostymulacyjny FERTIACTYL (Glicyna-Betaina, Zeatyna, kwasy huminowe i fulwowe). Jest to produkt doglebowo-nalistny, dzięki temu oddziałuje na rośliny w bardzo szerokim spektrum. Może być stosowany już od bardzo wczesnych faz rozwojowych zapewniając tym samym możliwość elastycznego zastosowania. Wpływa mocno na fizjologię roślin, zapewnia intensywny rozwój systemu korzeniowego, działa antystresowo i regeneracyjnie.

 

 

FERTIACTYL STARTER:

 

-stymuluje intensywnie rozwój systemu korzeniowego wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz wody w całym okresie wegetacji

- poprawia urodzajność gleby i dostępność składników

-podnosi odporność roślin na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne

 

KOMPLEKS FERTIACTYL:

 

-zawiera Glicynę-Betainę, Zeatynę, kwasy huminowe fulwowe

- pozyskiwany z wyselekcjonowanych alg morskich substancji organicznych

 

DYNAMICZNY ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO SZYBKI START ROŚLIN

 

-stymuluje ukorzenianie (tworzenie korzeni bocznych i włośników), zwiększając możliwość pobierania składników w fazie początkowej)

- wpływa na rozwój nowych organów wegetatywnych,

-dostarcza łatwo dostępnych składników odżywczych (NPK)

 

WYŻSZA URODZAJNOŚĆ GLEBY = LEPSZA SKUTECZNOŚĆ NAWOŻENIA

 

- poprawia strukturę gleby chroni składniki mineralne przed uwstecznianiem i wymywaniem

- polepsza ruchliwość i dostępność makro- i mikroelementów w glebie

-zwiększa znacznie pobieranie składników odżywczych (fosfor i mikroelementy)

 

WYSOKA AKTYWNOŚĆ FIZIOLOGICZNA = WIĘKSZY POTENCJAŁ PLONOWANIA

- wzmocnienie odporności młodych roślin na stresy (warunki pogodowe glebowe, toksyczność chemiczna, zasolenie

 

-wydłużenie żywotności chlorofilu i zwiększenie wydajności procesu fotosyntezy; więcej energii i cukrów dostępnych dla rośliny