• Izydory
  • PWR

Swimer

Swimer Łukasz Otremba

Firma Swimer jest polskim producentem zbiorników do magazynowania płynów takich jak paliwa, woda, nawozy, AdBlue oraz innych substancji chemicznych.
Produkty Swimer wyróżnia wysoka trwałość, przemyślana konstrukcja oraz staranne wykończenie. Zbiorniki są odporne na uszkodzenia mechaniczne, nie odkształcają się, nie korodują i nie wchodzą w reakcję z przechowywanymi w nich materiałami.
Wysoką jakość toruńskich zbiorników potwierdzają badania i testy prowadzone przez niezależne instytuty badawcze. Stały nadzór nad produkcją sprawuje także Urząd Dozoru Technicznego. Produkty Swimer spełniają wymagania unijnej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE a ich trwałość i bezpieczeństwo potwierdza Znak Bezpieczeństwa KRUS. Firma posiada własne laboratorium badawczo-rozwojowe oraz dział projektowo-konstrukcyjny.
Toruński producent zbiorników systematycznie rozwija swoją działalność, a grono jego klientów stale się powiększa. Obecnie firma sprzedaje swoje produkty w 27 krajach na całym świecie.